Бібліотечний фонд школи налічує 2327 еземплярів, в тому числі підручників – 708 екземплярів.

Бібліотекар Асєєва Світлана Іванівна

План роботи шкільної бібліотеки на 2021-2022 навчальний рік

І. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки

Виходячи із основних завдань державної програми «Освіта», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національного виховання особистості в умовах розвитку української державності, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХІ сторіччі, Державної програми «Вчитель», Конституції України, державних документів про бібліотечну справу в Україні перед бібліотекою школи постають такі задачі:

1. Удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог сьогодення.

2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти.

3. Виховання в учнів поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина.

4. Виховання у читачів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної роботи з книгою, уміння користуватись довідковим апаратом.

5. Пробудження інтересу до читання у читачів-дітей, виховання шанобливого ставлення до книги.

6. Пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей, гуманізму, милосердя, духовності, естетичної, правової, трудової, економічної культури, здорового способу життя.

7. Широка популяризація української культури, виховання мовного етикету, глибокої поваги до державної мови, до національної культури і духовних надбань українського народу та інших народів і традицій.

Звіти про роботу бібліотеки заслуховувати на нарадах 1 раз на семестр.

ІІ. Діяльність бібліотеки щодо сприяння гуманізації навчально – виховного процесу та духовному становленню школяра

№ з\п Зміст Термін виконання Відповідальний
1. Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб
1. Екскурсія до бібліотеки для першокласників «Правила користування бібліотекою та книгою» До 10.09. Відповідальний за збереження книжкового фонду (далі – Бібліотекар), класовод 1 класу
2. Записати до бібліотеки першокласників Вересень Завідувач бібліотекою
3. Провести перереєстрацію читачів бібліотеки Протягом року Зав. бібліотекою
4. Проводити з читачами бесіди про правила користування бібліотекою Протягом року Зав. бібліотекою
5. Вивчення читацьких інтересів жовтень Бібліотекар
6. Оформлення картотеки читацьких формулярів у зв’язку з переформуванням класів вересень Бібліотекар
7. Поповнити бібліотечний фонд Протягом року Бібліотекар
8. Проводити роботу з ліквідації заборгованості читачів Протягом року Зав. бібліотекою
9. Провести бесіди: - Шкільна бібліотека вересень Бібліотекар
- Правила спілкування з книгою жовтень
- Славетні імена країни січень
- Ярмарок професій квітень
2. Індивідуальна робота з читачами
1 Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури Протягом року Бібліотекар
2 Бесіди про прочитану книгу Протягом року Бібліотекар
3 Консультації про вибір літератури Протягом року Бібліотекар
4 Робота зі слабочитаючими учнями Протягом року Бібліотекар, учителі-філологи
5 Складання списків для позакласного читання по класам До 1 листопада Бібліотекар, учителі-філологи
6 Провести групові та індивідуальні аналізи читацьких інтересів 1-4 кл. Січень, травень Бібліотекар
7 Групове консультування читачів з уже сформованим інтересом при виборі книг: · рекомендаційні списки літератури; · бібліографічні огляди літератури; · тематичні бесіди з визначеної теми Жовтень, лютий, грудень Бібліотекар
8 Оформити виставку формулярів кращих читачів березень
Взаємодія бібліотеки з педпрацівниками
1 Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли в бібліотеку Протягом року Бібліотекар
2 Інформація про надходження підручників, програмної літератури, літератури з позакласного читання, методичної та нової педагогічної літератури Протягом року Бібліотекар
3 Спільна робота бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників: · Перспективне замовлення підручників · Робота з ліквідації заборгованості підручниками · Проведення бесід з учнями на бібліографічну тематику Протягом року Бібліотекар, педколектив
4 Проведення виставки нової методичної та художньої літератури Протягом року Бібліотекар
5 Інформування про нову літературу видавництв «Ранок», «Основа» Протягом року Бібліотекар
6 Систематично поповнювати картотеку: · нових педагогічних понять, термінів та технологій; · картотеку статей періодичної преси на педагогічні теми; · картотеку інноваційних методик; · картотеку «На допомогу вчителю» Протягом року Бібліотекар
7 Брати участь у підготовці та проведенні предметних тижнів Протягом року Бібліотекар
8 Брати участь у засіданнях методичних об'єднань учителів-предметників, педагогічних рад школи з різних питань навчання та виховання учнів, виступати з інформацією про літературу відповідної тематики Протягом року Бібліотекар
9 Проводити індивідуальне інформування вчителів, що атестуються Протягом року Бібліотекар
Ведення довідково-бібліографічного апарату та довідково-бібліографічного обслуговування
1. Оперативно та систематично здійснювати бібліографічне інформування учнів та вчителів шляхом усного інформування, оглядів літератури, а також інформаційних списків нових надходжень, експрес-інформацій, тематичного огляду літератури Протягом року бібліотекар
2. Систематично поповнювати картотеки: · нових педагогічних понять, термінів та технологій; · законодавчих та нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; · статей періодичної преси на педагогічні тематики; · інноваційних методик Протягом року бібліотекар
3. Вилучати з картотек картки із застарілими матеріалами Протягом року бібліотекар
4. Оперативно здійснювати каталогізацію нової літератури, розстановку карток до каталогів Протягом року бібліотекар
5. Скласти інформаційні списки літератури з рекомендаційного та позакласного читання Протягом року бібліотекар
6. Опрацьовувати електронну програму обліку підручників Протягом року бібліотекар
Масові заходи з популяризації літератури
1. Заходи, присвячені Тижню дитячої та юнацької книги. березень бібліотекар
2. Заходи щодо формування в учнів громадянської свідомості: · Оформлення книжково-ілюстративної виставки «Українська держава: історія і сучасність», · Оформлення книжково-ілюстративної виставки, присвяченої Дню пам'яті жертв голодомору,4 кл. Лютий Січень учителі - предметники, класні керівники, бібліотекар
3. Заходи що формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу засобами книги в процесі позакласної роботи: · оформлення книжково-ілюстративної виставки «Незалежна Україна – моя країна»; інформаційна година «Моє село на мапі України» Жовтень Травень бібліотекар
4. Заходи щодо популяризації української літератури: · оформити постійно діючі книжково-ілюстративні виставки «Книга – джерело знань», «Чарівний світ української книги», бібліотечні уроки «Без книги немає бібліотеки» та «Подорож до читай-міста», 1-4 кл. Вересень Жовтень Листопад
5. Заходи з народознавства: · оформити книжково-ілюстративну виставку «З народної криниці». Лютий бібліотекар, кл. керівники
6. Заходи, спрямовані на підвищення якості навчального процесу: · свято «Прощання з Букварем та посвята в читачі», 1 кл.; · «Подорож до Країни Мудрої Книги», 2-4 кл.; · вікторина «Найуважніший читач». Квітень Березень Грудень бібліотекар, класоводи
7. Заходи щодо виховання естетичних смаків, любові до української культури, культури мови, книги, читання: · інформаційна година «Початок книгодрукування і розвиток книжкової справи», вікторина «Кожен край має свій звичай». Листопад Жовтень бібліотекар, учителі - предметники, класні керівники
8. Заходи щодо екологічного виховання та природоохоронної роботи: · оформити книжково-ілюстративні виставки «Земля – наш дім», «Природа – наша мати, треба її оберігати», конкурс вікторина «У вільну хвилину: загадки про природу». Вересень бібліотекар, учителі
9. Заходи щодо правового виховання: · оформлення книжково-ілюстративної виставки «Права й обов’язки учнів». Грудень Лютий бібліотекар
10. Етичне виховання: · літературний ранок «Година ввічливості», 1-4 кл. Лютий Жовтень Бібліотекар
11. Заходи щодо здорового способу життя: · оформити книжкову поличку «Ми – за здоровий спосіб життя», літературна виставка «Азбука здоров'я». Вересень Квітень бібліотекар
Краєзнавча робота
1. Оформити книжково-ілюстративну виставку «Література рідного краю». Вересень Бібліотекар
2. Продовжувати роботу над створенням краєзнавчого портрету Харківщини (тематична картотека). Протягом року Бібліотекар
3. Оформити книжково-ілюстративну виставку «Наш славний земляк Д.І.Яворницький». Листопад Бібліотекар
Формування бібліотечного фонду
1. Систематично здійснювати поточне комплектування фонду шкільної бібліотеки шляхом: · перегляду каталогів місцевих видавництв з метою підбору видань для поповнення шкільної бібліотеки; · передплати періодичних видань; · спонсорської допомоги (акція «Подаруй книгу шкільній бібліотеці!») Протягом року Бібліотекар
Заходи щодо збереження книжкового фонду
1. Оформити книжково-ілюстративні виставки та тематичні полиці: · «Нові надходження літератури»; · «Ці книги школі подарували» Протягом року Бібліотекар
2. Провести доброчинну акцію «Подаруй книгу шкільній бібліотеці!» Протягом року Бібліотекар
3. Провести бесіди щодо збереження книжкового фонду Вересень, травень Бібліотекар
4. Провести бібліотечні уроки за орієнтовною тематикою: · «Структура книги»; · «Книжчина лікарня»; · «Гігієна читання» Листопад Грудень Січень Бібліотекар
5. Інформаційна хвилинка «Книжка – твоє обличчя» Травень Бібліотекар
6. Здійснювати з активом шкільної бібліотеки рейди-перевірки збереження підручників 2 рази на місяць Бібліотекар
7. Тиждень повергнення книги Травень Бібліотекар
Підвищення кваліфікації. Організаційно-методична робота. Зміцнення матеріальної бази бібліотеки
1. Скласти річний план роботи шкільної бібліотеки на 2022-2023 н.р. Червень Бібліотекар
2. Оформити «Щоденник роботи шкільної бібліотеки на 2022-2023 н.р.» Вересень, протягом року Бібліотекар
3. Координувати роботу шкільної бібліотеки з бібліотеками інших шкіл району Протягом року Бібліотекар
4. Оформлювати передплати на газети та журнали для бібліотеки Листопад, травень Бібліотекар
Робота з батьками
1 Брати участь у батьківських зборах Протягом року Бібліотекар
2 Роз’яснювати батькам необхідність формування у дітей бережливого ставлення до художньої літератури та підручників Протягом року Бібліотекар
3 Надавати рекомендації та поради батькам щодо організації домашнього читання учнів, сімейних читань Протягом року Бібліотекар

/Files/images/bbloteka/IMG_20190312_125334.jpg

/Files/images/bbloteka/IMG_20190312_123937.jpg

/Files/images/bbloteka/IMG_20190312_125224.jpg

/Files/images/bbloteka/IMG_20190313_102715.jpg

/Files/images/bbloteka/IMG_20190404_183829.jpg

/Files/images/bbloteka/IMG-f2542f1bf6399b206ad5bc65e74adc95-V.jpg

/Files/images/bbloteka/IMG_20171121_090429.jpg


/Files/images/bbloteka/IMG-fbfed2615dfad1898cc3b58adc52757f-V.jpg

/Files/images/bbloteka/IMG_20161219_145343.jpg

/Files/images/bbloteka/IMG_20161219_145306.jpg

/Files/images/bbloteka/IMG_20161207_134831.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 723

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.